PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek 2022. évi működési támogatására
Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében Civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében döntött a Civil szervezetek támogatásáról.

Támogatási cél:
Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:
a.) Működési kiadásaik támogatására,
b.) Közhasznú tevékenységének támogatására,
c.) Civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be:
Bélapátfalva Város közigazgatási területén működő, a 2011.évi CLXXV. Ectv. Hatálya alá tartozó civil szervezet.

Pályázat keretében az önkormányzat által támogatott tevékenységek:
a.) egészségmegőrzés,
b.) szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítse),
c.) kulturális tevékenység, hagyományápolás,
d.) idegenforgalom,
e.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
f.) ismeretterjesztés,
g.) testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
h.) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
i.) gyermek- és ifjúságvédelem,
j.) közrend, közbiztonság védelme,
k.) sport, tömegsport

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) az igényelt támogatás összegét
b.) a támogatandó program leírását.

A pénzügyi támogatás általános feltételeit a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet
7. § (2). bekezdése írja elő:
A pénzügyi támogatás általános feltételei:
a) a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
b) a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
e) a pályázó rendezvényein Bélapátfalva Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.


A pályázathoz csatolandó mellékleteket a pályázati eljárásról szóló rendelet 11. § (3) bekezdése tartalmazza:
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
a)  pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása,
c)  a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt,
d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben
tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
e)  a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora
önerővel rendelkezik,
f)  a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzatát a
rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel.
g)  civil szervezet alapdokumentumai
h) egyéb, a pályázati felhívásban megjelölt melléklet.

A pályázati eljárásról szóló rendelet, és a Pályázati adatlap beszerezhető Bélapátfalva Város Önkormányzatnál.

A pályázat benyújtásának határideje:
Személyesen vagy ajánlott postai küldeményként: 2022. július 18. 16.00 óráig
Bélapátfalva Város Önkormányzatához (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.)

Benyújtandó dokumentum:
Pályázati adatlap - letöltése (PDF), mellékletek

Pályázati adatlap - letöltése (DOCX)

Pályázat elbírálásának határideje:
2022. augusztus 15.

Bélapátfalva, 2022. június 28.

Bélapátfalva Város Önkormányzatának
Bíráló Bizottsága

Ferencz Péter polgármester sk.  Dudásné dr. Géczi Erika jegyző s.k.

Polgármesteri köszöntő

Bélapátfalva Város polgármestereként tisztelettel köszöntöm!

A következő oldalakon sok hasznos és fontos információt találhat településünkről, mely Magyarország egy csodálatos táján, a Bükk-hegység lábánál található. Bővebben...

 

KEHOP-2.2.1-15-2016-00093

© 2024 Bélapátfalva Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva.
Adatvédelem