A Bélapátfalvai Portland cementgyárat 1908 évben alapította lovag Wessely Károly bécsi építészeti tanácsos, nagyvállalkozó.
A cementgyártás nyersanyagaként a Bélkő - hegy mészköve szolgált, az agyagot egy ideig a Putnoki Serényi birtokról szállították ide, majd később 1924-ben itt helyben nyitottak márgabányát.
A nedves eljárású technológián alapuló üzem, jelentős ipari vízigényére létesült a Gyári-tó, aminek vizét csővezetéken vezették be a gyárba.
Az üzem az 1948 évi államosításáig mindvégig nagyszilárdságú portland cementet gyártott, de nagy kereslete volt az 1930-tól gyártott fehér cementnek is, amely „Üstökös fehér” portlandcement néven eljutott számos országba még Közel-keletre és Dél-Amerikába is.
Az államosítást követően jelentős fejlesztések kezdődtek, az 1950-es évektől a cementgyár volt Bélapátfalva legnagyobb foglalkoztatója – átlagosan 750 fő dolgozott itt.
A gyár működtette a művelődési házat, a település óvodáját, a Sportlétesítményt. 1966-ban 102 lakás tartozott a gyárhoz.
A Bélapátfalvai Cementgyár 1963-tól az akkor váci székhellyel megalapított Cement és Mészművek Országos Vállalat gyáraként működött.
Miután több korszerű új cementgyár is létesült az országban, 1973. augusztus 27-én döntés született egy új gyár bélapátfalvai telepítési helyéről is.
A cementgyár száraz eljárású két forgókemencés lebegtető hőcserélős technológiával a szükséges nyersanyag előkészítő berendezésekkel, golyós cementőrlő malmokkal, ömlesztett és zsákolt cementkiadásra alkalmas berendezésekkel került tervezésre és kivitelezésre. A nyersliszt cement - klinker és őrölt cement tárolására hengeres vasbeton silók épültek. A technológiákhoz kapcsolódó létesítmények (vízkezelő mű, kompresszorház, olajtároló, elektromos kapcsolóhelységek stb.) és egyéb kiszolgáló létesítmények (irodaház, műhelyek, raktárak, öltöző – fürdő, kazánház stb.) is megvalósultak.
A gyártáshoz szükséges alapanyagok (mészkő, agyag) előkészítésére a bányaüzemben létesültek új előkészítő és tároló létesítmények. A nyersanyagok gyárba történő beszállításához pedig egy 2,3 km hosszú gumihevederes úgynevezett távolsági szállítószalag létesült.
A gyáron belüli alapanyagok és késztermékek fogadására, szállítására iparvágány hálózat került kiépítésre.
Az alapberuházáson túl jelentős kapcsolódó beruházásokra is sor került, mint a 187 lakásos lakótelep építése, földgázvezeték kiépítése, elektromos ellátás és vasúti fejlesztések, ipari vízellátás kiépítése stb.).
A cementgyár próbaüzeme a bányaüzemtől kiindulva 1979 első félévében kezdődött, a teljes üzembe helyezés 1980. márciusban megtörtént.
Az 1980-as évek elején a Cement és Mészművek Bélapátfalvai Gyárának, benne a bányaüzemmel és mészüzemmel közel 1100 fő volt a foglalkoztatott létszáma.
A régi cementgyár technológiai berendezései és ehhez tartozó épületek
1982-1987 között nagyrészt elbontásra kerültek.
A beüzemelt új cementgyárban 1990-re az értékesített cement 830 ezer tonnát ért el.
1988 év végétől megkezdődött a Cement és Mészművekhez tartozó gyárak társasági formában történő átalakulása. Az átalakulás során 33 %-os részaránnyal külföldi szakmai befektetők szereztek részesedést benne.
A BÉCEM Rt 1990. január 1-vel alakult meg, amelyben a Svájci Holderbank cementcsoport, valamint a német Heidelberger Zement AG és a Schwenk Zementwerke KG lett részvényes.
Az Állami Vagyonügynökség nem zárkózott el az akár 100%-os külföldi tulajdonosi többség kialakulásától sem, ami következtében 1994-ben a cementgyárak, így a BÉCEM Rt teljes privatizációjára is sor került.
A rendszerváltás időszakára jellemző volt a gazdaság általános visszaesése, különösen a beruházások beszűkülése, a lakásépítések töredékét tették ki a 80-as években elért volumennek.
Az 500 ezer tonna körüli éves cementértékesítés 1999 évre 396 ezer tonnára csökkent.
A BÉCEM Cement és Mészipari Rt 2000–ben a gyár bezárása mellett döntött.
A cég névváltoztatások után végül BÉCEM Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt néven jogutód nélkül került végelszámolással megszüntetésre 2004 végén.
Bélapátfalván 1910 – 1979 között a régi gyárban 7 millió tonna, majd
1979 – 2000 között az új gyárban 11 millió tonna cement került legyártásra.
Az utolsó években a piaci igényekhez is igazodva és a tárolási lehetőség biztosításával összetétel alapján mintegy 5-6 féle cementfajta előállítására is képes volt a gyár.
A gyártott darabos égetett mész mennyisége 2,5 millió tonna volt.
A fenti mennyiségekhez a Bél-kő mészkővagyonából 19,4 millió tonna mészkő lett felhasználva, ami 7 millió m3 fogyás a hegyből.
A cementgyár fennállásának közel 100 éve alatt nagyban hozzájárult az itt élők életminőségének javulásához. A gyár bezárásával egy új időszámítás kezdődött a város életében.

Képek:

Polgármesteri köszöntő

Bélapátfalva Város polgármestereként tisztelettel köszöntöm!

A következő oldalakon sok hasznos és fontos információt találhat településünkről, mely Magyarország egy csodálatos táján, a Bükk-hegység lábánál található. Bővebben...

 

KEHOP-2.2.1-15-2016-00093

© 2024 Bélapátfalva Város Önkormányzata
Minden jog fenntartva.
Adatvédelem