vissza

Bélapátfalva Város Önkormányzata

EFOP-1.5.3

Komplex humán erőforrás fejlesztés a bélapátfalvi járásban SAJTÓKÖZLEMÉNY

249,72 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS KOMPLEX HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSRE A BÉLAPÁTFALVI JÁRÁSBAN

Humán szolgáltatások fejlesztésében működik együtt Balaton, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Egercsehi, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad és Szúcs települési önkormányzatai által alkotott konzorcium.

Balaton Községi Önkormányzat konzorciumot hozott létre Bekölce Községi Önkormányzat, Bélapátfalva Város Önkormányzata, Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Egercsehi Községi Önkormányzat, Mikófalva Községi Önkormányzat, Mónosbél Községi Önkormányzat, Nagyvisnyó Község Önkormányzata, Szilvásvárad Községi Önkormányzat, Szúcs Község Önkormányzata részvételével. Az együttműködő partnerek a 249,72 millió Ft vissza nem térítendő támogatást egy két évig tartó projektre fordítják, melynek keretében megvalósuló programelemek, alkalmazkodva a kitűzött célrendszerhez, sokrétű társadalmi probléma megoldására tesznek kísérletet.

A projekt egyik legfőbb célja a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a Bélapátfalvi járás, valamint Egercsehi és Szúcs területén. A humán közszolgáltatások hozzáférésének javítása elsősorban a konzorciumban résztvevő tíz település igényeinek figyelembe vételével történik.

A projekt további célja a konzorcium településein élő hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztathatóságra való felkészítése, kompetenciájuk fejlesztése, mentorálása, nyomon követése a képzésektől egészen a foglalkoztatásig. Ehhez kapcsolódóan cél a munkaadói oldal elfogadó magatartásának az erősítése is.

Az idős és a fiatal lakosság helyben maradásának záloga a helyi civil szervezetek és helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése. Cél tehát ezen szervezetek bevonása az egyes programelemekbe, illetve kimondottan a számukra tervezett programok megvalósítása, mellyel erősíthetjük őket.

A roma lakosság számosságára tekintettel cél a nemzetiségek közötti párbeszéd javítása, melyet a helyi médiumokban készített műsorokkal, illetve a helyi hagyományokra építő programelemekkel kíván elérni a konzorcium.

A projekt kódja: EFOP-1.5.3-16-2017-00067
A projekt címe: Komplex humán erőforrás fejlesztés a bélapátfalvi járásban
A támogatás összege: 249 721 369 Ft

A támogatás intenzitása: 100%
A projekt kezdete: 2018.02.01.
A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.

Kapcsolódó dokumentumok:

Sajtokozlemeny EFOP_153_16_2017_00067.pdf
Egészséges fejlesztés előadás meghívó A4.pdf
A munkanélküliek és inaktívak munkaerőpiacra történő integrálásának segítése Bélapátfalván.pdf
NEET fiatalok pályaorientációs lehetőségei a bélapátfalvi járásban.pdf
Romák képzésének támogatása a bélapátfalvi járásban.pdf
Csoportmunkában történő együttműködés fejlesztése.pdf
Munkahelyi érzékenyítő tréning.pdf
Munkakeresési technikák tréning.pdf
Munkaszocializásiós tréning.pdf
Munkáltatói képzés.pdf
Önálló életvitel támogatása tréning.pdf