.

belko-950x200.jpg

Lakossági hirdetmény - Bélapátfalva Város Településrendezési Terv módosítása - véleményezési eljárás lezárása

Bélapátfalva Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a hatályos Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának keretében a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési eljárást lebonyolította.

A véleményezési eljárásban keletkezett véleményeket Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyta a városi főépítész véleményekre adott válaszát, valamint döntött arról, hogy környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A icon beérkezett vélemények összefoglalását, a válaszokat, valamint Bélapátfalva Város Önkormányzatának icon 149/2015.(XII.01.) sz. és icon 150/2015.(XII.01.) sz. képviselő-testületi határozatát közzétesszük.

A beérkezett vélemények alapján átdolgozott tervdokumentáció megtekinthető a http://regio.hu/belapatfalva internet címen, illetve Bélapátfalva Város Közös Önkormányzati Hivatalában.

A kihirdetés napja:                  2015. november 2.

Hirdetmény levétel napja:       2015. november 10.

Bélapátfalva, 2015.december 2.

Ferencz Péter

                                                                                                           polgármester