.

belko-950x200.jpg

Kereskedelmi üzletek, vendéglátó egységek figyelmébe!

Tisztelt Üzemeltető!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.) számú Kormányrendelet értelmében:

  • a vendéglátó üzletekben délután 15 óra és reggel 6 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni;
  • a vendéglátó üzletekben délután 15 óra és reggel 6 óra között az élelmiszer megrendelése, átvétele időtartamára megengedett a tartózkodás.

 Üzletek, melyek nyitva lehetnek délután 15 óra és reggel 6 óra közötti idősávban:

  • élelmiszert,
  • illatszert, drogériai terméket,
  • háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzlet
  • gyógyszertár
  • gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet
  • benzinkút
  • dohánybolt

 A Kormányrendelet 2020. március 17-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Aki a fentebb felsorolt üzletekben meg nem engedett időpontban vagy módon tartózkodik, szabálysértést követ el, mely esetén a pénzbírság összege ötezer forinttól ötszázezer forintig terjed.

 Dudásné dr. Géczi Erika
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Koronavírus tájékoztató

  pdf Tájékoztató és nyilatkozat az oktatás megváltozott munkarendjének idejére, iskolás korú gyermekek étkeztetéséről

  pdf Tájékoztató és nyilatkozat 70 év feletti lakosok részére bevásárlás és receptek kiváltásában való segítségnyújtásról

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS KÖZLEMÉNYE

Tisztelt Bélapátfalvai Lakosok!

Az országban kihirdetett „VESZÉLYHELYZET” kapcsán, követve a kormányzati, megyei állásfoglalásokat, utasításokat, kéréseket, Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi intézkedéseket hozta, illetve az alábbi tájékoztatást adja:

A több kontinensen felbukkanó „koronavírus” hazánkat elérve, megyénkben is megjelent. Bélapátfalván fertőzött beteg nincs nyilvántartva. Egy ingatlan került karantén alá, az ingatlan tulajdonosi köre, azaz a karantén alá vont személyek folyamatosan tartják a kapcsolatot a rendőrséggel, illetve az egészségügyi szervekkel.

Általános Iskola:

Az iskola a vonatkozó törvények alapján tanítási rendet változtatott. Fontos kiemelni, hogy NEM TANÍTÁSI SZÜNET VAN, a tanulók oktatása elektronikus, digitális formában történik saját otthonukban. Vélhetően lesznek fennakadások technikai oldalról, de ennek kiküszöbölésében mind az iskola, mind az önkormányzat lehetőségei szerint segít az érintett családoknak. A gyermekek felügyeletéről a szülők kötelesek gondoskodni.

Az iskolás gyermekek étkeztetése a vonatkozó előírások szerint történik. A menza épületében étkeztetésre nincs lehetőség. A törvény alapján ingyenesen étkező, illetve rászoruló tanulók, valamint a nem rászorultsági alapon étkező tanulók étkezését biztosítja az önkormányzat, amennyiben a szülők erre vonatkozó igényüket írásban az önkormányzathoz 2020. március 19-én déli 12 óráig eljuttatják. A nyilatkozatokat az önkormányzat arra kijelölt helyiségében lehet átvenni. Ügyintéző Kormos Rita 36/554-302. Az étkeztetés kizárólag elszállítással lehetséges, azaz minden étkezőnek be kell jönnie és az ebédet eldobható egyszer használatos tároló edényzetben átvehetik a menza erre kijelölt helyiségében.

Óvoda, Bölcsőde:

Bélapátfalván az óvoda és a bölcsőde nem zárja be kapuit. Arra kérünk azonban minden szülőt, hogy ha teheti, tartsa otthon óvodás és bölcsődés gyermekét, hiszen ez tűnik most a legbiztonságosabb védekezésnek. Azok számára, akik végkép nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését továbbra is folyamatos a szolgáltatás, de szigorúbb működési rend mellett. NEM HOZHATÓ BE AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ A GYERMEK, AKINÉL LÁZ, FEJFÁJÁS, KÖHÖGÉS, ORRFOLYÁS TAPASZTALHATÓ. Szülők nem léphetnek be sem az óvoda, sem a bölcsőde épületébe. A folyamatos fertőtlenítés külön eljárásrend szerint történik.

Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtásban dolgozó kollégák továbbra is ellátják feladatukat, de egy héten kizárólag egy napon kérhetnek az ellátottak bevásárlást (élelmiszer, gyógyszertár), amelyre vonatkozó igényeket minden héten pénteki napon kell leadni a gondozónak, aki hétfőn fogja a bevásárlást elvégezni.

Idősek nappali ellátása:

Az idősek étkeztetése változtatott formában történik, a helyi étkezőt nem lehet igénybe venni, a megrendelt adagot a helyi menzán vehetik át eldobható ételtárolókban, otthoni fogyasztásra. A kiszállított ételek házhoz juttatása változatlan formában történik. Az idősek klubja nyitva tart továbbra is, DE KIZÁRÓLAG 5 FŐ TARTÓZKODHAT EGY ADOTT IDŐSZAKBAN AZ ÉPÜLETBEN. Erre vonatkozó időbeosztást az intézmény dolgozói készítik el.

Családsegítés:

A családsegítő alkalmazottai kizárólag a folyamatban lévő adminisztratív ügyeket intézik, családlátogatás határozatlan ideig szünetel. Megszűnik minden típusú egyéb közösségi rendezvény, étel, ruha, egyéb nem pénzbeli segély osztása. Az ügyfélfogadás szünetel, kérelmek leadására írásban van lehetőség, az épületben található erre a célra szolgáló tároló dobozok igénybevételével.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal dolgozói ügyeleti formában dolgoznak tovább, minden csoportban lesz folyamatos munkavégzés. HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL AZONBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS. A kérelmeket leadni kizárólag írásban lehet, az épület ajtajánál elhelyezett gyűjtő dobozokban. Ugyanitt találhatók tároló dobozok, amelyekben maguk a kérvények, alap nyomtatványok is rendelkezésre állnak. Minden egyéb esetben telefonos ügyintézésre, illetve elektronikus kommunikáció igénybevételére van lehetőség.

Egészségügyi ellátás:

Az egészségügyi ellátás folyamatosan biztosítva lesz, a háziorvosok, védőnő, szakorvosok által jelzett változtatásokkal. A rendelések helyettesítéssel lesznek megoldva, a hét minden munkanapján lesz rendelés, de egy napon kizárólag csak az egyik háziorvos tartózkodhat az egészségügyi intézményben. A szakrendelések az azt ellátó szakorvosok rendelkezései szerint fognak folytatódni, vagy szünetelni. A betegek várakozásra vonatkozó szabályokat az egészségügyi dolgozók határozzák meg. A foglalkozás egészségügyi rendelések határozatlan ideig elmaradnak.

Települési élelmiszer ellátás:

Településen az élelmiszer ellátás folyamatosan biztosított. Friss áruból a rendelkezésre álló készlet korlátlan. Tartós élelmiszerekből több hetes tartalék áll a település rendelkezésére. Az élelmezés szempontjából jelentős ellátónak tekinthető áruházak tulajdonosi körével egyeztetve arra a megállapításra jutottunk, hogy a kiszolgálás korlátozására a beszállítói kapacitás változatlansága mellett nincs szükség. Deponálásra (idegen településeknek való áruátadás, vállalkozói felhalmozás, stb.), illetve ipari tevékenységre (méz készítés, pálinka főzés, egyéb tartósítás) a boltok árukészletet nem fognak értékesíteni. Ebből következik, hogy a kiszolgálás folyamatos, áruhiány nem jelentkezett egyik kereskedelmi egységnél sem.

Egyházi szertartások, szentmisék:

A szentmisék rendje Bélapátfalván változatlan. Az egyházi szertartások az igénybe vevők és helyi egyházi vezető megbeszélése alapján történik.

 Mindezek tükrében kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyéb országos intézkedéseket vegyék figyelembe. Kerüljék a nyilvános tömegeket vonzó helyeket. Nincs értelme az iskolai változtatásoknak, vagy esetleg az óvodából otthonmaradásnak, vagy az egészségügyben meghozott önkormányzati óvintézkedéseknek, ha az állampolgár nem tanúsít felelősségteljes hozzáállást. Nem hozhat javulást, ha az iskolába, óvodába nem megy a gyerek, de esténkét baráti társaság gyűlik össze odahaza, vagy rokoni látogatásokat teszünk idegen településeken, családi eseményeken.

A kialakult helyzetet nem tudja megváltoztatni egyetlen ország kormánya sem, egyetlen ország egészségügyi rendszere sem. Úgy tűnik, a JÓISTEN minden megteremtett emberi lény kezébe adta a változtatás lehetőségét. Kizárólag mi, felelősségteljesen gondolkodni tudó emberek tudjuk a saját magunk helyzetét javítani. Rajtunk múlik, hogy betartjuk-e azokat a védelemre, megelőzésre vonatkozó egyébként logikus, és nem tudományos dolgokat, amivel megakadályozhatjuk a vírus tovább terjedését.

 Megértésüket és segítségüket köszönve,  Bélapátfalva Város Önkormányzata nevében:

Ferencz Péter
polgármester