.

belko-950x200.jpg

II.10

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II. 8

8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

II. 4

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005.(III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról és a szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól

 

II. 3

3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Munkavállalk feladatai

II.17

17. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

pdf Bélapátfalva - szálláshely nyilvántartás

Nyilvántartás bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

Nyilvántartás működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Nyilvántartás telepekről

További cikkeink...

  1. II.16
  2. II.15
  3. II.14
  4. II.13