.

belko-950x200.jpg

Integrált településfejlesztési stratégia - lakossági fórum

Tisztelt bélapátfalvai lakosok!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város teljes közigazgatási területére új integrált településfejlesztési stratégiát készít. Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése kiemelt fontosságú, hiszen a stratégia célja, hogy településünk térségi pozícionálását megadja és a település számára az elkövetkező évek fejlesztési irányvonalát meghatározza.

Önkormányzatunk kiemelt célja az, hogy a településen élő valamennyi állampolgár, a településen tevékenykedő vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, továbbá az önkormányzat egyes közfeladatait ellátó intézmények és gazdasági társaságok be tudjanak kapcsolódni az integrált településfejlesztési stratégia készítésébe, illetve folyamatosan véleményezni tudják a már elkészült anyagokat.

Fontos számunkra minden fentebbi érdekelt véleménye, ennek alapján kérjük, hogy

2015. június. 01. napján 18.00 órai kezdettel

Bélapátfalván, a Művelődési Házban (IV. Béla u. 47.)

 megrendezésre kerülő lakossági fórumon

szíveskedjenek részt venni.

A tervezés jelenlegi fázisában elkészült az integrált településfejlesztési stratégia tervezete. Kérem, hogy amennyiben arra módja és lehetősége van, szíveskedjen a tervezetet véleményezni szabad szöveges formában, véleményező adatlap kitöltésével vagy véleményét személyesen velünk megosztani.

Kérjük, hogy véleményével, észrevételével segítse munkánkat. Településünk sikeres fejlesztése közös célunk!

Dokumentumok letöltése ITT

Bélapátfalva, 2015. május 26.

                                                           Tisztelettel:                               Ferencz Péter

 polgármester