.

belko-950x200.jpg

Integrált településfejlesztési stratégia - tájékoztató

Tisztelt bélapátfalvai lakosok!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város teljes közigazgatási területére új integrált településfejlesztési stratégiát készít. Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése kiemelt fontosságú, hiszen a stratégia célja, hogy településünk térségi pozícionálását megadja és a település számára az elkövetkező évek fejlesztési irányvonalát meghatározza.

Önkormányzatunk kiemelt célja az, hogy a településen élő valamennyi állampolgár, a településen tevékenykedő vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, továbbá az önkormányzat egyes közfeladatait ellátó intézmények és gazdasági társaságok be tudjanak kapcsolódni az integrált településfejlesztési stratégia készítésébe, illetve folyamatosan véleményezni tudják a már elkészült anyagokat.

Fontos számunkra minden fentebbi érdekelt véleménye, ennek alapján kérjük, hogy akár anonim módon, akár nevét is vállalva bármely érdekelt szereplő szíveskedjen bekapcsolódni ezen tervezési folyamatba.

A tervezés jelenlegi fázisában elkészült az integrált településfejlesztési stratégia tervezete. Kérem, hogy amennyiben arra módja és lehetősége van, szíveskedjen a tervezetet véleményezni, és akár szabad szöveges formában, akár a mellékelt véleményező adatlap kitöltésével a véleményét velünk megosztani.

Kérjük, hogy véleményével, észrevételével segítse munkánkat. Településünk sikeres fejlesztése közös célunk!

Dokumentumok letöltése ITT

Bélapátfalva, 2015. május 25.

Tisztelettel:

Ferencz Péter

polgármester