.

belko-950x200.jpg

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek 2019. évi működési támogatására

Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében Civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében döntött a Civil szervezetek támogatásáról.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:

 1. Működési kiadásaik támogatására,
 2. Közhasznú tevékenységének támogatására,
 3. Civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be: Bélapátfalva Város közigazgatási területén működő. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet.

Hatálya alá tartozó civil szervezet.

Pályázat keretében az önkormányzat által támogatott tevékenységek:

 1. egészségmegőrzés,
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítse),
 3. kulturális tevékenység, hagyományápolás,
 4. idegenforgalom,
 5. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 6. ismeretterjesztés,
 7. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
 8. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
 9. gyermek- és ifjúságvédelem,
 10. közrend, közbiztonság védelme,
 11. sport, tömegsport

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. az igényelt támogatás összegét
 2. a támogatandó program leírását.

A pályázathoz csatolandó mellékleteket a pályázati eljárásról szóló rendelet 11. § (3) bekezdése tartalmazza.

A pályázati eljárásról szóló rendelet, és a Pályázati adatlap beszerezhető Bélapátfalva Város Önkormányzatnál.

A pályázat benyújtásának határideje: Személyesen vagy ajánlott postai küldeményként: május 17. 13.30 óráig Bélapátfalva Város Önkormányzatához (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.)

Benyújtandó dokumentum: Pályázati adatlap, mellékletek

Pályázat elbírálásának határideje: május 31.