.

belko-950x200.jpg

Hirdetmény - téli rezsicsökkentés

H I R D E T M É N Y

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.  

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város honlapján (www.belapatfalva.hu),  illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.).

document Rezsicsökkentés igénybejelentő nyilatkozat

pdf Rezsicsökkentés - adatkezelési tájékoztató

A támogatás keretében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.). legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőt követően igénybejelentő lap befogadására nincs lehetőség!

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény 4. § (1) bek. (f) pontja értelmében az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosítatott téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy az igénybejelentést benyújtó háztartás korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, vagyis úgy adta be az igénybejelentését, hogy már részesült a téli rezsicsökkentésben, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie az igénybejelentővel szemben!

Bélapátfalva, 2018. szeptember 10.

Dudásné dr. Géczi Erika

 jegyző