.

belko-950x200.jpg

Tájékoztatás a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján lakossági földgázszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére a Kormány döntése 12 000 Ft az árkompenzációt jelent, amelyet földgázszolgáltató külön kérelem nélkül a 2018. áprilisi számlában érvényesítette, ez csak azon személyeket illeti meg, akik rendelkeznek földgáz-szolgáltatási szerződéssel (van gázszámlájuk).

A nem gáz alapú fűtéssel rendelkezők részére a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatást határozott meg a Kormány.

Az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 2. melléklet 1039. sora alapján Bélapátfalva Város Önkormányzata 51 m3 szociális tűzifa támogatásra jogosult.

A lakosság részére történő kiosztásának határideje 2019. február 15.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.24.) számú a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet 11. §-a alapján települési támogatás tűzifa formájában annak nyújtható, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át (142.500 forint) nem haladja meg.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki:

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

  1. a) aktív korúak ellátására,
  2. b) időskorúak járadékára,
  3. c) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra, különösen lakhatási célú települési támogatásra jogosult.

- egyetemes szolgáltatást nem igénybe vevő, földgázszolgáltatóval szerződésben nem álló lakos,

- a tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától

A kis mennyiségre tekintettel megállapítható, hogy települési szinten csekély összegű támogatásról van szó, így csak a szociális alapon ténylegesen rászoruló családok támogathatóak.

A támogatási kérelem nyomtatvány igényelhető a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási csoportjánál (Bélapátfalva, József A. u. 19.)

A települési támogatás tűzifa formájában iránti kérelem és a jövedelemigazolás benyújtható 2018. június 15-ig a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási csoportjánál (Bélapátfalva, József A. u. 19.)

Bélapátfalva, 2018. június 01.

Ferencz Péter

Polgármester