.

belko-950x200.jpg

H I R D E T M É N Y

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján a 46/2018.(V.3) a képviselő-testületi határozatában a Bélapátfalva Tókörnyéki közterületek elnevezéséről döntött. Ennek keretében az önkormányzati tulajdonban lévő

1412/1 hrsz.-ú utat          Pisztráng utcának,

1402 hrsz.-ú utat            Ponty utcának,

1486 hrsz.-ú utat            Keszeg utcának,

1455 hrsz.-ú utat            Fecske utcának,

1430/2 hrsz.-ú utat          Csuka utcának,

0157 hrsz.-ú utat            Harcsa utcánk,

1226 hrsz.-ú utat            Mókus utcának,

1239 hrsz.-ú utat            Mókus körútnak,

1140 hrsz.-ú utat            Eldűlő utcának,

1112 hrsz.-ú utat            Futrinka utcának,

1274 hrsz.-ú utat            Földvár utcának,

1256 hrsz.-ú utat            Fenyves utcának

az Egererdő Zrt. tulajdonában lévő

0139 hrsz.-ú utat            Tópart utcának,

1244 hrsz.-ú utat            Rigó utcának javasolja elnevezni.

Kérem, hogy amennyiben a fentiekben megnevezett közterületek, közutak elnevezésével kapcsolatban javaslata, észrevétele van, szíveskedjen azt 15 napon belül Hivatalom felé megküldeni.

  pdf <<TÉRKÉP>>

Bélapátfalva, 2018. május 30.

Dudásné dr. Géczi Erika

jegyző