.

belko-950x200.jpg

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

A szolniki Bizalom Mentálhigiénés Egyesület azért jött létre 1990. december 18-án, hogy működtesse a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot.

Segélyhívó számunk: 116-123

A lelki elsősegély telefonszolgálatok több mint négy évtizede végzik munkájukat Magyarországon - önkéntesekkel, nemzetközi normák alapján, szigorú, nemzetközi (IFOTESZ) szervezetek áltak elfogadott szakmai kritériumok szerint, országos szövetségbe összefogva.

Civil kezdeményezésként települt hálózatunk - megőrizve az önkéntesség erejéből fakadó előnyöket - teljes körű, az egyész országra kiterjedő, önként vállalt ellátási kötelezettséggel végzik az öngyilkosság megelőzés, a krízisintervenció és a mentálhigiénés prevenció fontos feladatát.

A szolgálat

  • Mint alacsony-küszöbű szolgáltatás - első szűrő funkciót tölt be, az egészségügyi és szociális alapellátást egészíti ki, teszi teljessé.
  • Mint sürgősségi ellátás, elsősegély-nyújtás, speciális szakellátást biztosít az öngyilkosság és a krízis vonatkozásában.
  • Mint prevenciós rendszer, minden lényeges élettémával, területtel, életvezetési problémával kapcsolatba kerül, így a szocializációs intézmények (iskola, oktatás), s a rizikócsoportok )pl. életkorok, devianciák) támogatására szánt ellátórendszerekkel is érintkezik.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége fogja össze a szolgálatokat, s képviseli őket. 1999. július 8-án a Szövetség tagszolgálatai - a társult szolgálatokkal együtt - ellátási kötelezettséget vállaltak Magyarország területére, s jelenleg bárhonnan, vezetékes és mobil telefonról európai rövidített hívószámon: 116-123 elérhetőek díjmentesen és anoníman éjjel-nappal.

A szolgáltatásnak köszönhetően  a hívó fél egy embertársával oszthatja meg problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára.

A hívásokat erre a feladatra kiképzett és vizsgázott önkéntesek fogadják.

Egedi Ilona
a Bizalom Mentálhigiénés Egyesület elnöke,
a szolniki Szolgálat vezetője,
a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok alelnöke
Bizalom Mentálhigiénés Egyesület
5000 Szolnok, Garibaldi u.10.
Adószám: 19219323-1-16
Számlaszám: 11745011-20046303-00000000