.

belko-950x200.jpg

HIRDETMÉNY- A közterület filmforgatási célú használata Bélapátfalva területén

A közterület filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban törvény) és Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban rendelet)  szabályozza.

A törvényben meghatározott filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

A filmforgatási célú közterület-használat legfeljebb 10 napot jelenthet, amely időtartam két alkalommal meghosszabbítható és naponta 7.00-21.00 óra közt lehetséges.

A kérelmező köteles tartózkodni minden olyan tevékenység gyakorlásától, amely a közterület használóit szükségtelenül zavarja, valamint köteles a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését folyamatosan biztosítani.

A filmforgatást akadályozó és a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események bekövetkeztének esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghatározni és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen jellegű esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kártalanítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.

Kedvezmény  közérdekű célokat szolgáló filmalkotások esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különös tekintettel az oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

A közterület-használati díjkedvezmény mértéke 25%.

A rendelet turisztikailag kiemelt, központi közterületek meghatározásáról nem rendelkezik.

A közterületek filmforgatási célú használata a törvény 3. mellékletében  meghatározott díj ellenében biztosított az önkormányzat részéről.

A díjak az alábbiak szerint alakulnak:

   

Forgatási helyszín

Technikai kiszolgálás

Stáb parkolás

1.

díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei

500

200

200

2.

a város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei

200

150

100