.

belko-950x200.jpg

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek 2019. évi működési támogatására

Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében Civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében döntött a Civil szervezetek támogatásáról.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:

 1. Működési kiadásaik támogatására,
 2. Közhasznú tevékenységének támogatására,
 3. Civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be: Bélapátfalva Város közigazgatási területén működő. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet.

Hatálya alá tartozó civil szervezet.

Pályázat keretében az önkormányzat által támogatott tevékenységek:

 1. egészségmegőrzés,
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítse),
 3. kulturális tevékenység, hagyományápolás,
 4. idegenforgalom,
 5. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 6. ismeretterjesztés,
 7. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
 8. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
 9. gyermek- és ifjúságvédelem,
 10. közrend, közbiztonság védelme,
 11. sport, tömegsport

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. az igényelt támogatás összegét
 2. a támogatandó program leírását.

A pályázathoz csatolandó mellékleteket a pályázati eljárásról szóló rendelet 11. § (3) bekezdése tartalmazza.

A pályázati eljárásról szóló rendelet, és a Pályázati adatlap beszerezhető Bélapátfalva Város Önkormányzatnál.

A pályázat benyújtásának határideje: Személyesen vagy ajánlott postai küldeményként: május 17. 13.30 óráig Bélapátfalva Város Önkormányzatához (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.)

Benyújtandó dokumentum: Pályázati adatlap, mellékletek

Pályázat elbírálásának határideje: május 31.

H I R D E T M É N Y

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Bélapátfalva településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi gyakorlat szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

 • 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
 • 1942 A lakosság utazási szokásai

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.
A KSH a lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen ad felvilágosítást.

Bélapátfalva, 2019. március 7.
Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményről

Az Országgyűlés 2018. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. december 20. napjával lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakan: Vgtv.mód2) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől elérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Bővebben: TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi...

Hirdetés

Bélapátfalva Város Önkormányzata a tulajdonát képező, Bélapátfalván található Gyár u. 5. szám alatti, 2 szobás földszinti lakást és a Szabadság u. 2. szám alatti, 1 szobás 1. emeleti lakást  értékesíteni kívánja.

Az értékesítésről Dudásné dr. Géczi Erika jegyző ad tájékoztatást  hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00. óra között, pénteken 8.00-13.30- óra között a 06-36-554-300-as telefonszámon.

A megvásárlásra irányuló kérelmeket legkésőbb 2018. október 10-ig fogadja az önkormányzat.

Hirdetmény - téli rezsicsökkentés

H I R D E T M É N Y

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.  

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város honlapján (www.belapatfalva.hu),  illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.).

document Rezsicsökkentés igénybejelentő nyilatkozat

pdf Rezsicsökkentés - adatkezelési tájékoztató

A támogatás keretében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.). legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőt követően igénybejelentő lap befogadására nincs lehetőség!

Bővebben: Hirdetmény - téli rezsicsökkentés