.

belko-950x200.jpg

Új Kormányablak nyílik Bélapátfalván

Bélapátfalván, a IV. Béla u. 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben kezdi meg működését hamarosan az új kormányablak.  Az okmányirodai szolgáltatásokkal is rendelkező intézményben gyorsan, ügyfélbarát környezetben intézhetőek a lakossági, illetve vállalkozói tevékenységekhez kapcsolódó okmányirodai és hatósági ügyek.

A kivitelezési munkák 2015. október 16-án fejeződtek be. A beruházás költsége uniós és hazai forrással együtt eléri a 65 millió forintot.

Az új típusú - okmányirodát is magában foglaló – integrált ügyfélszolgálat létrehozásának célja a bürokratikus terhek csökkentése, a folyamatok egyszerűsítése, átláthatóvá tétele és az ügyfelek elégedettségének növelése volt. Az itt dolgozó ügyintézők magas szintű tudást biztosító képzésen vettek részt, amely az etikus, ügyfélbarát kiszolgálásra is felkészítette őket.

A régi egészségház épület földszintjén kialakított kormányablak akadálymentes, a mozgásukban korlátozottak és akisgyermekkel érkezők is könnyen megközelíthetik.A megváltozott egészségi állapotú emberek számára tájékozódást segítő eszközök vehetők igénybe. A bélapátfalvai kormányablak családbarát, hiszen pelenkázóval felszerelt mellékhelyiség és játszósarok is létesült.

Bővebben: Új Kormányablak nyílik Bélapátfalván

Lakossági Tájékoztató - A szelektíven gyűjtött hulladék szállításának rendjéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai a szelektíven gyűjtött háztartási hulladék szállítását minden hónap első péntekén végzik, függetlenül attól, hogy Önök melyik szállítási napon érintettek a nem szelektíven gyűjtött hulladékszállítással.

A szelektív gyűjtéshez műanyag zsákok a volt GAMESZ irodában, IV. Béla út 72. igényelhetők.

Ferencz Péter s.k

A víz élet, gondozzuk közösen

Változik a hulladékszállítás időpontja!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2015. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (hulladékszállítást) az önkormányzattal kötött szerződés értelmében cégünk, a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.

A változásra azért  van szükség, mert egy jogszabályi  rendelkezés értelmében ilyen jellegű tevékenységet csak többségi állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság végezhet, nonprofit formában. A ZV Nonprofit Kft. tulajdonosa a Sajó-Bódva Völgye és Környéke  Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, melynek Bélapátfalva Önkormányzata is a tagja.

A szolgáltatóváltás változást hoz a hulladékszállítás időpontjában is. Eszerint a korábbi keddi szállítás időpont helyett  a szállítás július közepétől csütörtöki és pénteki napokon történik.

Bővebben: Változik a hulladékszállítás időpontja!

Hirdetmény

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján Magyarország Köztársasági Elnöke a 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki, amelyre tekintettel az alábbi

hirdetményt

teszem közzé.  

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - pártok kivételével - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Bővebben: Hirdetmény