.

belko-950x200.jpg

Tájékoztatás a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján lakossági földgázszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére a Kormány döntése 12 000 Ft az árkompenzációt jelent, amelyet földgázszolgáltató külön kérelem nélkül a 2018. áprilisi számlában érvényesítette, ez csak azon személyeket illeti meg, akik rendelkeznek földgáz-szolgáltatási szerződéssel (van gázszámlájuk).

A nem gáz alapú fűtéssel rendelkezők részére a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatást határozott meg a Kormány.

Az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 2. melléklet 1039. sora alapján Bélapátfalva Város Önkormányzata 51 m3 szociális tűzifa támogatásra jogosult.

A lakosság részére történő kiosztásának határideje 2019. február 15.

Bővebben: Tájékoztatás a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

H I R D E T M É N Y

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján a 46/2018.(V.3) a képviselő-testületi határozatában a Bélapátfalva Tókörnyéki közterületek elnevezéséről döntött. Ennek keretében az önkormányzati tulajdonban lévő

1412/1 hrsz.-ú utat          Pisztráng utcának,

1402 hrsz.-ú utat            Ponty utcának,

1486 hrsz.-ú utat            Keszeg utcának,

1455 hrsz.-ú utat            Fecske utcának,

1430/2 hrsz.-ú utat          Csuka utcának,

0157 hrsz.-ú utat            Harcsa utcánk,

1226 hrsz.-ú utat            Mókus utcának,

1239 hrsz.-ú utat            Mókus körútnak,

1140 hrsz.-ú utat            Eldűlő utcának,

1112 hrsz.-ú utat            Futrinka utcának,

1274 hrsz.-ú utat            Földvár utcának,

1256 hrsz.-ú utat            Fenyves utcának

az Egererdő Zrt. tulajdonában lévő

0139 hrsz.-ú utat            Tópart utcának,

1244 hrsz.-ú utat            Rigó utcának javasolja elnevezni.

Kérem, hogy amennyiben a fentiekben megnevezett közterületek, közutak elnevezésével kapcsolatban javaslata, észrevétele van, szíveskedjen azt 15 napon belül Hivatalom felé megküldeni.

  pdf <<TÉRKÉP>>

Bélapátfalva, 2018. május 30.

Dudásné dr. Géczi Erika

jegyző

Felhívás nyári diákmunkára

Bélapátfalva Város Önkormányzata a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Foglalkoztatási Főosztályával közösen nyári diákmunkát hirdet a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatására.

A diákmunka időtartama:

  • július 01. és 2018. július 31. között illetve;
  • augusztus 01. és 2018. augusztus 31. között.

 A program keretében napi 4 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség, bruttó minimálbér: 69.000,- Ft bérezéssel (nettó: kb. 45.885,- Ft).

A jelentkezéskor a diákok a személyes iratokon kívül (személyigazolvány, adóazonosító, TAJ kártya, lakcímkártya, bankszámlaszám) hozzanak magukkal érvényes diákigazolványt, vagy iskolalátogatási igazolást is.

A diákoknak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán (Munkaügyi Központban) szükséges regisztrálni.

Jelentkezési határidő: 2018. június 08. 12.00 óráig.

Jelentkezés: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, Vinczéné Varró Orsolya ügyintézőnél (3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19.) lehet.

Tájékoztató a 2018. évi kötelező ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Bélapátfalva Város Önkormányzata 2018. május 15. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Bélapátfalvái Közös Önkormányzati Hivatalnál illetve pdf letölthető innen

41/2010. (11. 26.) Korín.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magán állatorvosnál megjelöltetni.

Több eb esetén ebenként külön - külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Bővebben: Tájékoztató a 2018. évi kötelező ebösszeírásról

Tanuszoda belépőjegy árak

pdf Tanuszoda belépő