.

belko-950x200.jpg

Hirdetés

Bélapátfalva Város Önkormányzata a tulajdonát képező, Bélapátfalván található Gyár u. 5. szám alatti, 2 szobás földszinti lakást és a Szabadság u. 2. szám alatti, 1 szobás 1. emeleti lakást  értékesíteni kívánja.

Az értékesítésről Dudásné dr. Géczi Erika jegyző ad tájékoztatást  hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00. óra között, pénteken 8.00-13.30- óra között a 06-36-554-300-as telefonszámon.

A megvásárlásra irányuló kérelmeket legkésőbb 2018. október 10-ig fogadja az önkormányzat.

Hirdetmény - téli rezsicsökkentés

H I R D E T M É N Y

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.  

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város honlapján (www.belapatfalva.hu),  illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.).

document Rezsicsökkentés igénybejelentő nyilatkozat

pdf Rezsicsökkentés - adatkezelési tájékoztató

A támogatás keretében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.). legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőt követően igénybejelentő lap befogadására nincs lehetőség!

Bővebben: Hirdetmény - téli rezsicsökkentés

Hirdetmény - Tókörnyéki közterületek elnevezése

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítem Önöket, hogy Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján a 91/2018.(VIII.22) számú képviselő-testületi határozatában a Bélapátfalva Tókörnyéki közterületek elnevezéséről döntött. pdf <<TÉRKÉP>>

Ennek értelmében az önkormányzati tulajdonban lévő

1412/1 hrsz.-ú utat          Pisztráng utcának,

1402 hrsz.-ú utat            Ponty utcának,

1486 hrsz.-ú utat            Keszeg utcának,

1455 hrsz.-ú utat            Harcsa utcának,

1430/2 hrsz.-ú utat          Csuka utcának,

0157 hrsz.-ú utat            Fácán utcánk,

1226 hrsz.-ú utat            Mókus utcának,

1239 hrsz.-ú utat            Mókus körútnak,

1140 hrsz.-ú utat            Eldűlő utcának,

1112 hrsz.-ú utat            Futrinka utcának,

1274 hrsz.-ú utat            Földvár utcának,

1256 hrsz.-ú utat            Fenyves utcának

az Egererdő Zrt. tulajdonában lévő

0139 hrsz.-ú utat            Tópart utcának,

1244 hrsz.-ú utat            Rigó utcának nevezte el.

Bélapátfalva, 2018. augusztus 24.

Dudásné dr. Géczi Erika

jegyző

Sajtóközlemény Bélapátfalva Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Bélapátfalva Város Önkormányzata 7 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű támogatási felhívás alapján. A támogatás a csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtése során felmerülő feladatok költségeinek finanszírozására irányult.

Az egyes települési önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét és módját az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet határozta meg. A központ szolgáltatásaival megvalósul az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamatainak standardizálása.

Bővebben: Sajtóközlemény Bélapátfalva Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Felhívás selyemkóró elleni védekezésre

A Bükki Nemzeti Park egy jelentős természetvédelmi problémára szeretné felhívni a lakosság figyelmét.

Az utóbbi években az Igazgatóság működési területén a parlagfű mellett egyre nagyobb mértékben kezdtek egyes inváziós (behurcolt és agresszíven terjedő) növényfajok is teret hódítani, ezek között kiemelkedő a jelentősége a selyemkórónak (sokak által selyemfű, vagy vaddohány néven ismert).

Korábbi legfőbb élőhelyeiről (gyomtársulások, száraz homokpuszták) a művelt mezőgazdasági területek, illetve a kifejezetten nedves rétek felé is kilépett. Mára a természetvédelmi szempontból értékes területek mellett már a művelt szántóterületeken is intenzíven terjed. A faj a gyomtársulások mellett különösen azokon a mezőgazdasági területeken terjed jól, amelyek rendszeresen bolygatottak, illetve művelésük, használatuk nem rendszeres vagy rendeltetésszerű.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény a selyemkóróra vonatkozóan számos előírást, szabályozást tartalmaz. Ezek között szerepel a növény szándékosan történő tartásának, szállításának, szaporításának, kereskedelmének, felhasználásának, környezetbe való kibocsátásának tilalma is. A törvény 111 A. § szerint az előírások megszegői kötelezhetők az állományok kiirtására és a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására is.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. §-a pedig a földhasználók és termelők esetében kötelező védekezést ír elő a faj ellen.

Bővebben: Felhívás selyemkóró elleni védekezésre