.

belko-950x200.jpg

Felhívás nyári diákmunkára

Bélapátfalva Város Önkormányzata a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Foglalkoztatási Főosztályával közösen nyári diákmunkát hirdet a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatására.

A diákmunka időtartama:

 • július 01. és 2019. július 31. között illetve;
 • augusztus 01. és 2019. augusztus 31. között.

A program keretében napi 4 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség, bruttó minimálbér: 74.500,- Ft bérezéssel (nettó: kb. 49.543,- Ft).

A jelentkezéskor a diákok a személyes iratokon kívül (személyigazolvány, adóazonosító, TAJ kártya, lakcímkártya, bankszámlaszám) hozzanak magukkal érvényes diákigazolványt, vagy iskolalátogatási igazolást is.

A diákoknak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán (Munkaügyi Központban) szükséges regisztrálni.

Jelentkezési határidő: 2019. június 11. 12.00 óráig.

Jelentkezés: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, Vinczéné Varró Orsolya ügyintézőnél (3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19.) lehet.

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Bélapátfalva Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt   pdf formanyomtatványon igényelhető . A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város honlapján (www.belapatfalva.hu),  illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.).

A kitöltött nyomtatványokat 2019. június 07-éig juttathatják el Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjához (3346 Bélapátfalva, József A. út 19.).

Bővebben: Szünidei gyermekétkeztetés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek 2019. évi működési támogatására

Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében Civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében döntött a Civil szervezetek támogatásáról.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:

 1. Működési kiadásaik támogatására,
 2. Közhasznú tevékenységének támogatására,
 3. Civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be: Bélapátfalva Város közigazgatási területén működő. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet.

Hatálya alá tartozó civil szervezet.

Pályázat keretében az önkormányzat által támogatott tevékenységek:

 1. egészségmegőrzés,
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítse),
 3. kulturális tevékenység, hagyományápolás,
 4. idegenforgalom,
 5. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 6. ismeretterjesztés,
 7. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
 8. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
 9. gyermek- és ifjúságvédelem,
 10. közrend, közbiztonság védelme,
 11. sport, tömegsport

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. az igényelt támogatás összegét
 2. a támogatandó program leírását.

A pályázathoz csatolandó mellékleteket a pályázati eljárásról szóló rendelet 11. § (3) bekezdése tartalmazza.

A pályázati eljárásról szóló rendelet, és a Pályázati adatlap beszerezhető Bélapátfalva Város Önkormányzatnál.

A pályázat benyújtásának határideje: Személyesen vagy ajánlott postai küldeményként: május 17. 13.30 óráig Bélapátfalva Város Önkormányzatához (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.)

Benyújtandó dokumentum: Pályázati adatlap, mellékletek

Pályázat elbírálásának határideje: május 31.

H I R D E T M É N Y

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Bélapátfalva településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi gyakorlat szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

 • 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
 • 1942 A lakosság utazási szokásai

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.
A KSH a lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen ad felvilágosítást.

Bélapátfalva, 2019. március 7.
Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményről

Az Országgyűlés 2018. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. december 20. napjával lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakan: Vgtv.mód2) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől elérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Bővebben: TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi...