.

belko-950x200.jpg

Felhívás selyemkóró elleni védekezésre

A Bükki Nemzeti Park egy jelentős természetvédelmi problémára szeretné felhívni a lakosság figyelmét.

Az utóbbi években az Igazgatóság működési területén a parlagfű mellett egyre nagyobb mértékben kezdtek egyes inváziós (behurcolt és agresszíven terjedő) növényfajok is teret hódítani, ezek között kiemelkedő a jelentősége a selyemkórónak (sokak által selyemfű, vagy vaddohány néven ismert).

Korábbi legfőbb élőhelyeiről (gyomtársulások, száraz homokpuszták) a művelt mezőgazdasági területek, illetve a kifejezetten nedves rétek felé is kilépett. Mára a természetvédelmi szempontból értékes területek mellett már a művelt szántóterületeken is intenzíven terjed. A faj a gyomtársulások mellett különösen azokon a mezőgazdasági területeken terjed jól, amelyek rendszeresen bolygatottak, illetve művelésük, használatuk nem rendszeres vagy rendeltetésszerű.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény a selyemkóróra vonatkozóan számos előírást, szabályozást tartalmaz. Ezek között szerepel a növény szándékosan történő tartásának, szállításának, szaporításának, kereskedelmének, felhasználásának, környezetbe való kibocsátásának tilalma is. A törvény 111 A. § szerint az előírások megszegői kötelezhetők az állományok kiirtására és a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására is.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. §-a pedig a földhasználók és termelők esetében kötelező védekezést ír elő a faj ellen.

Bővebben: Felhívás selyemkóró elleni védekezésre

Tájékoztatás körzeti erdőtervezési eljárásban hozott határozatról

Tisztelt Lakosság!

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (4) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy az Egri erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezési eljárásában HE-02/ERDO/2573-15/2018. számon határozatot hozott.

A határozat és mellékletei megtekinthetők 2018. július 13-ától a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján (http://portal.nebih.gov.hu/hirdetmeny/hirdetmenyek).

Dudásné dr Géczi Erika

jegyző

Tájékoztatás a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján lakossági földgázszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére a Kormány döntése 12 000 Ft az árkompenzációt jelent, amelyet földgázszolgáltató külön kérelem nélkül a 2018. áprilisi számlában érvényesítette, ez csak azon személyeket illeti meg, akik rendelkeznek földgáz-szolgáltatási szerződéssel (van gázszámlájuk).

A nem gáz alapú fűtéssel rendelkezők részére a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatást határozott meg a Kormány.

Az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 2. melléklet 1039. sora alapján Bélapátfalva Város Önkormányzata 51 m3 szociális tűzifa támogatásra jogosult.

A lakosság részére történő kiosztásának határideje 2019. február 15.

Bővebben: Tájékoztatás a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

H I R D E T M É N Y

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján a 46/2018.(V.3) a képviselő-testületi határozatában a Bélapátfalva Tókörnyéki közterületek elnevezéséről döntött. Ennek keretében az önkormányzati tulajdonban lévő

1412/1 hrsz.-ú utat          Pisztráng utcának,

1402 hrsz.-ú utat            Ponty utcának,

1486 hrsz.-ú utat            Keszeg utcának,

1455 hrsz.-ú utat            Fecske utcának,

1430/2 hrsz.-ú utat          Csuka utcának,

0157 hrsz.-ú utat            Harcsa utcánk,

1226 hrsz.-ú utat            Mókus utcának,

1239 hrsz.-ú utat            Mókus körútnak,

1140 hrsz.-ú utat            Eldűlő utcának,

1112 hrsz.-ú utat            Futrinka utcának,

1274 hrsz.-ú utat            Földvár utcának,

1256 hrsz.-ú utat            Fenyves utcának

az Egererdő Zrt. tulajdonában lévő

0139 hrsz.-ú utat            Tópart utcának,

1244 hrsz.-ú utat            Rigó utcának javasolja elnevezni.

Kérem, hogy amennyiben a fentiekben megnevezett közterületek, közutak elnevezésével kapcsolatban javaslata, észrevétele van, szíveskedjen azt 15 napon belül Hivatalom felé megküldeni.

  pdf <<TÉRKÉP>>

Bélapátfalva, 2018. május 30.

Dudásné dr. Géczi Erika

jegyző

Felhívás nyári diákmunkára

Bélapátfalva Város Önkormányzata a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Foglalkoztatási Főosztályával közösen nyári diákmunkát hirdet a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatására.

A diákmunka időtartama:

  • július 01. és 2018. július 31. között illetve;
  • augusztus 01. és 2018. augusztus 31. között.

 A program keretében napi 4 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség, bruttó minimálbér: 69.000,- Ft bérezéssel (nettó: kb. 45.885,- Ft).

A jelentkezéskor a diákok a személyes iratokon kívül (személyigazolvány, adóazonosító, TAJ kártya, lakcímkártya, bankszámlaszám) hozzanak magukkal érvényes diákigazolványt, vagy iskolalátogatási igazolást is.

A diákoknak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán (Munkaügyi Központban) szükséges regisztrálni.

Jelentkezési határidő: 2018. június 08. 12.00 óráig.

Jelentkezés: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, Vinczéné Varró Orsolya ügyintézőnél (3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19.) lehet.