.

belko-950x200.jpg

Lomtalanítás

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.

értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgáltatási területén

lim-lomtalanítást végez.

A lomtalanítás díjmentes.

A lomtalanítás alkalmával minden, a szeméttárolók környékére kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.

Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon legkésőbb reggel 6 óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

Bővebben: Lomtalanítás

Hirdetmény - a Bélapátfalvai Százszorszép Óvodába történő beíratkozásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beírtakozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. május 1011-12. (szerda, csütörtök, péntek) 8.00-tól 16.00 óráig

Helye: Bélapáfalvai Százszorszép Óvoda Bélapáfalva, Táncsics M. u. 4.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

·         nem magyar állampolgár kiskorú esetén annak igazolását, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Bővebben: Hirdetmény - a Bélapátfalvai Százszorszép Óvodába történő beíratkozásról

Bel- és külterületen végzett szabadtéri égetés szabályai

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

1. Az engedélyezés tárgya

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján az első fokú tűzvédelmi hatósággal (katasztrófavédelmi kirendeltséggel) engedélyeztetni kell.

2. Az eljárás menete

Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Bővebben: Bel- és külterületen végzett szabadtéri égetés szabályai

Tájékoztató - kémények ellenőrzése

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2017 évben, Bélapátfalva Város területén, a kéményseprő-ipari sormunkára (kémények ellenőrzése) április 17. és május 14. között kerül sor.

A tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes információk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján, a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu–n érhető el.

Lakossági tájékoztató kéménytüzek, szén-monoxid mérgezések megelőzésére

Az elmúlt években megnőtt azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki. A szilárd anyagok, vagy olaj égetésekor a keletkező korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg leszűkíti a kémény belső kerületét, magas hő hatására akár meg is gyulladhat. A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó gázok, így a szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az ott tartózkodókra. A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz és a kémény karbantartásával megelőzhetőek a kéménytüzek. A fűtőeszköz karbantartásához hívjanak szakembert, a kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé a kéményseprők részére!

Bővebben: Lakossági tájékoztató kéménytüzek, szén-monoxid mérgezések megelőzésére