.

belko-950x200.jpg

Álláslehetőség

Álláslehetőség - pénzügyi csoportvezető

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

A „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pénzügyi csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése, megtétele, a csoport feladatai végrehajtásának szervezése, önkormányzati koncepciók, költségvetések, költségvetési módosítások, pályázatok elkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása, előirányzat módosítások, szabályzatok készítése, aktualizálása, belső kontrollfolyamatok működtetése, kontrollfolyamatok fejlesztése, képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók készítése, intézmények alapító okiratának elkészítése, módosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról” szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-    Magyar állampolgárság,

-    Cselekvőképesség,

-    Büntetlen előélet,

-    A 386/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerint felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett

a)   okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

b)  gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői – vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség

-    szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel,

-    Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

-    Legalább 5 év igazolt szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    szakmai tevékenységet részletesen bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a szerint)

-    iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

-    könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély másolata

-     három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-    nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,

-    nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Lászlóné címzetes főjegyző nyújt, a 06-30-336-2965-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3390/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi csoportvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu , 2017. április 16.

www.belapatfalva.hu, 2017. április 16.

Fehér Lászlóné

 címzetes főjegyző