.

belko-950x200.jpg

Álláslehetőség

Álláslehetőség - Aljegyző

Bélapátfalva Város Önkormányzata

A „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX.. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű, a tartósan távollévő aljegyző távollétéig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: -

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző helyettesítése,  a jegyző által meghatározott feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-    magyar állampolgárság,

-    cselekvőképesség,

-    büntetlen előélet,

-    igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

-    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

-    legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: -

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    szakmai tevékenységet tartalmazó, fényképpel ellátott önéletrajz

-    iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

-    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-     nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,

-    nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2017. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehér Lászlóné címzetes főjegyző nyújt, a 06-30-336-2965-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalva Város Önkormányzata címére (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:3239-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a jegyző javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu, 2017. március 28.

www.belapatfalva.hu, 2017. március 28.

Fehér Lászlóné

 címzetes főjegyző