.

belko-950x200.jpg

Farsang

2011. március 15.

Sajtóközlemény - Kossuth Lajos utca

Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében 2010. július 30. napján 223 méter felújított és 664 méter újonnan épített önkormányzati útszakasz került átadásra Bélapátfalván.

„Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca útburkolat felújítása és Móricz Zsigmond utca szilárd burkolatú út építése” című ÉMOP-3.1.2/B-2008-0025 jelű pályázatához az Irányító hatóság által megítélt 53.429.220 Ft összegű támogatás segítségével, a lakó és kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése révén a délnyugati városrész utcái (Arany János utca, Jókai Mór utca, Móricz Zsigmond utca)

Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében 2010. július 30. napján 223 méter felújított és 664 méter újonnan épített önkormányzati útszakasz került átadásra Bélapátfalván.

„Bélapátfalva, Kossuth Lajos utca útburkolat felújítása és Móricz Zsigmond utca szilárd burkolatú út építése” című ÉMOP-3.1.2/B-2008-0025 jelű pályázatához az Irányító hatóság által megítélt 53.429.220 Ft összegű támogatás segítségével, a lakó és kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése révén a délnyugati városrész utcái (Arany János utca, Jókai Mór utca, Móricz Zsigmond utca) közvetlenül egy olyan útban futnak össze, mely Bélapátfalva főútjára, a IV. Béla útra vezet. A Kossuth Lajos utca ezáltal várhatóan nagyobb forgalmat bonyolít majd le, ezért vált szükségessé útburkolatának felújítása, megerősítése.
Ferencz Péter Bélapátfalva Város polgármestere és a bélapátfalvai képviselő-testület tagjai Bélapátfalva teljes lakosságát képviselve, közösen osztoznak abban az örömben, hogy a beruházás következtében a lakosság életkörülményei javulnak, a közúti közlekedés pedig jelentősen biztonságosabbá válik.

Az útfelújítás következtében várhatóan a településen áthaladó forgalmi út környezeti hatása csökken, megvalósul ezen út tehermentesítése.

A város vezetői remélik, hogy a lakosok értékelik majd erőfeszítéseiket és munkájukkal Bélapátfalva valamennyi lakosának mindennapi biztonságot, kényelmet, szebb és élhetőbb környezetet tudnak biztosítani.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Sajtóközlemény - Egészségház

Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében járóbetegszakellátásokkal egészülnek ki a bélapátfalvai Egészségházban jelenleg is működő egészségügyi alapellátások.

A 120.121.419 Ft összegű támogatás segítségével az Egészségház második emeletén szakorvosi rendelők kerültek kialakításra. Az újonnan induló belgyógyászati, bőrgyógyászati, szemészeti, gyermekgyógyászati, ortopédiai, nőgyógyászati, reumatológiai és neurológiai szakrendelések zavartalan működéséhez szükséges bútorok és egészségügyi eszközök, felszerelések elhelyezése, beüzemelése a projekt keretein belül szintén megvalósult.

Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében járóbetegszakellátásokkal egészülnek ki a bélapátfalvai Egészségházban jelenleg is működő egészségügyi alapellátások.

A 120.121.419 Ft összegű támogatás segítségével az Egészségház második emeletén szakorvosi rendelők kerültek kialakításra. Az újonnan induló belgyógyászati, bőrgyógyászati, szemészeti, gyermekgyógyászati, ortopédiai, nőgyógyászati, reumatológiai és neurológiai szakrendelések zavartalan működéséhez szükséges bútorok és egészségügyi eszközök, felszerelések elhelyezése, beüzemelése a projekt keretein belül szintén megvalósult.
Mindezek eredményeképpen az Egészségház emeletén fogorvosi rendelők, járó beteg szakrendelők és a mentőállomás személyzeti-szolgálati egységei kerültek kialakításra. Az épületben az akadálymenetesítés követelményeinek megfelelően lift került elhelyezésre. Az épülethez nyaktaggal kapcsolódik a mentőállomás műszaki egysége.
Az európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósult projekt segítségével a kistérség egészségügyi ellátásában jelenleg is fontos szerepet betöltő intézmény még inkább meghatározó szerepet tölt majd be a megye egészségügyi életében. A fejlesztés során kialakított mentőállomás elősegíti a lehető leggyorsabb és legeredményesebb betegellátást, mely nem csupán a városban élőknek, de a bélapátfalvai kistérség valamennyi lakosának közös érdeke.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Sajtóközlemény - Óvoda

Az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében 2010. szeptember 30. napján hivatalosan is megnyitotta kapuit a gyermekek előtt az újonnan felszerelt, bebútorozott óvodai helyiségekkel rendelkező Bélapátfalvai Óvoda.
A „Bélapátfalva Óvoda korszerűsítése” című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0002 jelű pályázathoz az Irányító hatóság által megítélt 49.111.785 Ft összegű támogatás segítségével, egy ígéretes fejlődési lehetőségekkel rendelkező területen működtetett óvodában olyan lehetőségeket sikerült megteremteni, amelyek révén lehetővé válik egy magasabb minőségű nevelési tevékenység megvalósítása.
Jelen projekt révén olyan intézmény jött létre, mely méltó ahhoz, amit egy XXI. századi óvodától elvárhatnak az emberek, mind infrastrukturális, mind az eszközbeli fejlettsége tekintetében, mind az oktatás minőségében.
Ferencz Péter polgármester és a város vezetősége reméli, hogy a modern, korszerű óvoda falai közül olyan gyermekek kerülnek majd a bélapátfalvai általános iskola padjaiba, akik néhány év múlva méltán öregbíthetik Bélapátfalva hírnevét.

"Horgolt álmok"

2011. április 19.

Major Sándorné kézimunkakiállítása a Gesztenyés Kiállítóházban

Föld napi szemétgyűjtési és virágültetési akció

2011. április 20.

World Harmony Run

2011. május 16. Bélapátfalva

Sajtóközlemény - 2011. május 25.

EU támogatásból valósul meg Bélapátfalván a Petőfi utca felújítása

A felújítás fontos lépése a városi úthálózat javításának, amelynek szükségességét a lakosok és a vállalkozások által megfogalmazott igény is alátámasztotta. Az útfelújítás legfontosabb célja, hogy javítsa a városrész lakosságának közszolgáltatásokhoz való hozzáférését.

A közel 40 millió forintos EU támogatásból megvalósult felújítás eredménye 748 m megfelelő minőségű út.

Megszűnik a gépjárművek járdán történő parkolása, az útburkolat süllyedések, hibák eltűnnek. A felújítás előtt az útpálya teherbírása kimerült, felülete erősen leromlott, amit nagymértékben a burkolatba és az alá bejutó csapadékvíz okozott.

A felújított gyűjtőúton a jövőben jobb körülmények között juthatnak el a lakosok a település közintézményeihez. A közlekedésbiztonság növelése is feladat volt a felújítás során, így került beépítésre a vasúti átjáró előtt rázóburkolat és gyalogos csőkorlát is.

 

A felújított Petőfi utca átadása Bélapátfalván

Bélapátfalva Város Önkormányzata kiemelt célként kezeli a város úthálózatának fejlesztését. Ezen cél elérésének érdekében több pályázatot nyújtott be, és immár második alkalommal kerül sor a projektek eredményes befejezésére.

A 748 m hosszú Petőfi utca ünnepélyes átadására 2011. május 30. napján 1300 órakor kerül sor.

Az átadás helye: Bélapátfalva Petőfi utca

A felújítás az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott, ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0011. azonosítószámú, „Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 0+000-0+748 km sz. felújítása” című projekt eredményeként került megvalósításra.

A felújítás hatására a bélapátfalvai lakosok közlekedésének biztonsága javul, szebb és élhetőbb környezetben.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Városi gyermeknap

2011. május 28. Bélapátfalva

A Kobzos együttes koncertje az Apátságban

2011. június 12.

Sajtóközlemény 2011.07.21.

sajtokozlemenyA „JÖVŐÉRT” Szociális, Gyermek-, és Ifjúságvédő Alapítványaz Egri, a Bélapátfalvai, a Pétervásárai Kistérségek Többcélú Társulások területén, a Társulásokkal együttműködve valósítja meg a TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0060 azonosítási számú, ”A JÖVŐ MEGALAPOZÁSA” Komplex programot.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A támogatás mértéke: 70.305.545.- forint.

A program célja:

 A Többcélú Társulásokhoz tartozó településeken élő, foglalkoztatás szempontjából leghátrányosabb csoportok közé tartozó, alacsony iskolai végzettségű, 18-30 életév közötti, munkatapasztalattal nem rendelkező, öt éve nem (vagy csak közmunkaprogramokban) foglalkoztatott, inaktív, a Munkaügyi Kirendeltségek által nyilvántartott, elsősorban roma származású csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának segítése.

A „JÖVŐ MEGALAPOZÁSA” program a legnehezebb élethelyzetben lévőknek új távlatokat alapoz meg egy olyan komplex szolgáltatásrendszerrel, amely az egyének meglévő képességeire épít, és több a szociális munkában a munkaerő-piacon érdekelt önkormányzat, kistérségi társulás, intézmény, szervezet, civil közösség szoros együttműködésén alapul. A célcsoport tagok konkrét segítséget kapnak önálló életvitelük, foglalkoztathatóságuk és társadalmi integrációjuk javításához, érdeklődésüknek, felkészültségüknek megfelelő, OKJ-s szakma megszerzéséhez.

A programhoz csatlakozni kívánókat az alapítvány munkatársai az alábbi időpontokban fogadják:

Eger, Hadnagy út 6. munkanapon 8.00 – 16.00 óráig
Bélapátfalva, IV. Béla út. 29., Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubjában szerdai napokon 10.00 – 12.00 óráig

Egyéb elérhetőség: Telefon/fax: 00-36-36-311-633

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gilitka - Szent Anna búcsú

2011. július 24.

Kaleidoszkóp fotó-és rajzpályázat

2011. július 24.

XII. Egri régijármű – találkozó és túra

2011. szeptember 10.

Sajtóközlemény - informatikai eszközök - 2011.09.05.

EU támogatásból új informatikai eszközöket kapott Bélapátfalván az Általános Iskola

 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése keretében „IKT eszközökkel az oktatás minőségének fejlesztéséért a bélapátfalvai Általános iskolában” címen pályázatot nyert Bélapátfalva Város Önkormányzata.

A projekt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens Iskola” létrehozása, mely nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges informatikai infrastruktúra fejlesztésére is koncentrál.

A 10.560.375 Ft értékű EU támogatásból új, modern számítástechnikai eszközökkel szerelték fel a tantermeket. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

Beszerzésre került 5 db Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook és projektor), 1 db WIFI csomag, 21 db multimédiás futtatásra alkalmas PC és monitor, 1 db alkalmazás szerver, valamint 1 db szerver szoftver csomag, amin belül az operációs rendszer tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat.

A tantermi csomagok öt osztályban kerültek elhelyezésre, a 21 db PC és monitor pedig az informatika teremben kapott helyet.

Az új eszközök szakszerű használatának elsajátítását felhasználói továbbképzések biztosítják a pedagógusok számára.

A projekt megvalósításának időtartama: 2011.07.25.-2011.09.30.

A projekt ünnepélyes zárórendezvényére 2011. szeptember 23-án 14:00 órakor kerül sor.

Bélapátfalva Város Önkormányzata
Ferencz Péter polgármester
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0283

„IKT eszközökkel az oktatás minőségének fejlesztéséért a bélapátfalvai Általános Iskolában”

Tel./Fax.: 36 / 554 – 302, 554 – 300
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sajtóközlemény - bölcsőde - 2011.09.05.

EU támogatásból bölcsődét kap Bélapátfalva és kistérsége

Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása” tárgyú felhívásra Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A támogatási döntés alapján a projekt 42.399.284 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A bölcsőde a Marx Károly utca 8. szám alatt fog üzemelni. A régi épület felújításával és kibővítésévela gyermekek biztonságos, jól felszerelt és barátságos körülmények között tölthetik el a hétköznapokat. A bölcsődében két csoportszoba kerül kialakításra, amelyből várhatóan 2012-ben egy fog elindulni, majd három éven belül beindul a második csoportszoba is. A kivitelezést 2011.08.12. napján kezdték el és a tervezett befejezés időpontja 2011.12.31. A beruházás keretében az épület gépészeti-, villamos rendszerének megújítása mellett megtörténik az egyes épületszerkezetek jelenlegi hő technikai előírásokat teljesítő utólagos hőszigetelése, az épület komplex akadálymentesítése és egy akadálymentes parkoló kialakítása, a meglévő nyílászárók korszerű hőszigetelt kivitelűre történő cserélése. A gépészeti korszerűsítés keretén belül megvalósul továbbá egy vákuumcsöves napkollektor kiépítése, mely a használati meleg víz biztosítására lesz alkalmas, valamint a projekt során elhelyezésre kerül egy 5000 literes esővízgyűjtő ciszterna is.

A bölcsőde kialakításának célja, hogy megfelelő körülmények között, szakemberek segítségével óvják és fejlesszék a gyermekek készségeit, valamint munkahelyeket teremtsen.

Bélapátfalva Város Önkormányzata

Ferencz Péter polgármester

ÉMOP-4.2.1/B-2f-2010-0002

„Bölcsődei szolgáltatás létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében”

Tel./Fax.: 36 / 554 – 302, 554 – 300

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2011. október 23.

2011. október 23.