Bélapátfalva város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése


Üdvözöljük a "Bélapátfalva város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése" című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk

A projekt címe: Bélapátfalva város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00093
Konzorciumi partner: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Támogatás mértéke (%-ban): 90.000000 %
Szerződött támogatás összege: 276 908 150 forint

Tájékoztató kiadvány

A projektről

Élővizeink szennyezettsége a világ minden táján jelentős környezetvédelmi problémát jelent. A fő szennyező források az ipar, a mezőgazdaság, valamint a lakosság. Élővizeink védelme érdekében az elsősorban alkalmazott technológia a szennyvíztisztítás, amelynek fő célja a szennyezőanyagok környezetbe kerülésének megakadályozása.

Bélapátfalva településén a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRT, a közművek tulajdonosa pedig Bélapátfalva Város Önkormányzata.

Jelen projekt keretében a telep fejlesztésére került sor. A korszerűsítésre vonatkozó pályázatot, felhívást a Kormány a települési önkormányzatok és a víziközmű szolgáltatók részére írta ki, célja pedig a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés- és tisztítás, szennyvíz-, valamint iszapkezelés fejlesztése volt.

Sikeres pályázati elbírálás után a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) biztosította azt a 276,9 millió forintos forrást, amelyből a bélapátfalvai szennyvíztisztító telepet korszerűsítették.

Bélapátfalván a tisztítótelep a cementgyár idejében az akkori fogyasztásra és az akkori kapacitásokhoz lett méretezve, így viszonylag magasak voltak a fenntartási költségek. A projekt legfőbb célja volt, hogy az üzem gazdaságilag jobban működtethető, modernebb, energetikailag hatékonyabb és klímavédelmi szempontból is kímélőbb legyen.

A projekt forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásoknál az EU elvárásainak megfelelően az elérhető legjobb technika lett betervezve. A korszerűsítés a költséghatékonyságra, az ár-érték arányra, a gazdaságos működtethetőségre és a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt fektetett.

A beruházás tárgyát képző fejlesztendő tevékenység az agglomerációban a következő volt:


Eredmények

A régi szennyvíztisztító telep egyes műszaki elemei veszélyesek, a telep műtárgyai, épületei, teljes gépészete és villamos rendszere, valamint az udvartéri létesítmények elavultak voltak, felújításra szorultak. A létesítmények szerkezeti átalakításon és betonkozmetikai beavatkozásokon estek át. Gépészetileg és villamos irányítástechnika szempontjából teljes felújításra került sor, így a telep a legkorszerűbb technológiával felszerelve, szinte teljesen automatán tisztítja a vizet, mely a kezelhetőséget és üzemeltethetőséget is nagy fokban könnyítette.

A szennyvíztisztító telepre a régi technológiához igen hasonló, folyamatos átfolyású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia került kiépítésre, mechanikai előtisztítással, gravitációs iszapsűrítéssel és gépi iszapvíztelenítéssel.

A fentieket összefoglalva a projekt kivitelezése két célt hivatott szolgálni:

 1. Lakossági célok:
  • a képződő kommunális szennyvíz tisztítására
  • a lakosság életminőségének javítása
  • a társadalmi kohézió erősítése

 2. Környezetvédelmi és ökológiai célok
  • A felszín alatti víz védelme érdekében környezeti állapot javulás elérése, további romlás megakadályozása:
   • a közcsatornával elvezetett szennyvizek megfelelő biológiai tisztításával, illetve a hálózat rekonstrukciójával.
  • A felszíni víz védelme érdekében:
   • a szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz megfelelő minőségének biztosítása;
   • szennyező anyag terhelés csökkentése;
   • a keletkező szennyvíz tisztított hányadának növelése.
  • Ökológia védelmében környezeti állapot javulás elérése, további romlás megakadályozása:
   • a szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz megfelelő minőségének biztosításával

Eredménykommunikációs tájékoztató


Sajtószoba

Sajtóközlemény, 2021. január 25.
BEFEJEZŐDÖTT BÉLAPÁTFALVA VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZATÁNAK ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

Sajtóközlemény, 2019. november 27.
BÉLAPÁTFALVA VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZATÁNAK ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE CÍMŰ PROJEKT